پرش به محتوا

پیش

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

قدم (قَ دَ)

پِیْش :(peish) در گویش گنابادی یعنی زمان گذشته ، جلوی رو ، پوش کتاب یا جزوه ، روانداز وسایل برای حفظ آنها از گرما یا خاک

صفت مرکب[ویرایش]

  1. آن که پیش از دیگران به کاری دست بزند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

قید[ویرایش]

  1. جلو، قبل، قدام.
  2. پس، ب

عدد[ویرایش]

حرف اضافه[ویرایش]

  1. نزد.
  2. سوی، طرف.

پیشوند[ویرایش]

آوایش[ویرایش]

نویسه گردانی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. یکی از سه حرکت حروف ؛ ضمه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

قید[ویرایش]

مترادف‌ها[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

قید[ویرایش]

fa

صفت[ویرایش]

precedente

اسم[ویرایش]

anticipo

انگلیسی
to