پرش به محتوا

پیش

از ویکی‌واژه
(تغییرمسیر از پیش-)

فارسی

[ویرایش]

قدم (قَ دَ)

پِیْش :(peish) در گویش گنابادی یعنی زمان گذشته ، جلوی رو ، پوش کتاب یا جزوه ، روانداز وسایل برای حفظ آنها از گرما یا خاک

صفت مرکب

[ویرایش]
  1. آن که پیش از دیگران به کاری دست بزند.

منابع

[ویرایش]
  • فرهنگ لغت معین

قید

[ویرایش]
  1. جلو، قبل، قدام.
  2. پس، ب

عدد

[ویرایش]

حرف اضافه

[ویرایش]
  1. نزد.
  2. سوی، طرف.

پیشوند

[ویرایش]

آوایش

[ویرایش]

نویسه گردانی

[ویرایش]

برگردان‌ها

[ویرایش]

اسم

[ویرایش]
  1. یکی از سه حرکت حروف ؛ ضمه.

منابع

[ویرایش]
  • فرهنگ لغت معین

قید

[ویرایش]

مترادف‌ها

[ویرایش]

برگردان‌ها

[ویرایش]
ایتالیایی

قید

[ویرایش]

fa

صفت

[ویرایش]

precedente

اسم

[ویرایش]

anticipo

انگلیسی
to