پرش به محتوا

کشیدن

از ویکی‌واژه

(کَ دَ)

فارسی

[ویرایش]

ریشه‌شناسی

[ویرایش]

مصدر متعدی

[ویرایش]
 1. امتداد د ادن.
 2. به سوی خود آوردن.
 3. بردن، حمل کردن.
 4. تحمُل کردن، رنج بردن.
 5. منجر شدن.
 6. جذب کردن.
 7. وزن کردن.
 8. نقاشی کردن.
 9. نوشیدن.
 10. بیرون آوردن.
 11. تدخین کردن، دود کردن.
 12. تقدیم کردن.
 13. گستردن.

مصدر لازم

[ویرایش]
 1. حرکت کردن، رفتن، درکشیدن.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین

فعل

[ویرایش]
 1. کشیدن

برگردان‌ها

[ویرایش]
 1. سیگار کشیدن
ایتالیایی

فعل

[ویرایش]

tirare

فعل

[ویرایش]

trascinare

انگلیسی
weigh