بوره

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

رِ / رَ

اسم[ویرایش]

  1. بوراکس. چیزی است مانند نمک و آن را زرگران به کار برند. نمک تلخ‌مزه. ملحی است که از آب دریاچه‌های آسیا و چین و تبت و هندوستان اخذ می‌کنند و تنکار و ملح ایرانی نیز نامیده می‌شود.
  2. شکر سفید و معرب آن بورق است و به عربی نطرون خوانند و گویند.

برگردان‌ها[ویرایش]

واژه‌های وابسته[ویرایش]

  1. بوره ارمنی.
  2. بوره سفید؛ اسم فارسی بوره رومی است.
  3. بوره سلمانی؛ به فارسی نطرون است.