مطرد

از ویکی‌واژه

(مُ طَ رَّ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

 1. (اِمف.)

دور کرده شده، تبعید شده.

 1. کشیده شده (تازیانه)
 1. دراز، طولانی، مفصل.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(مُ طَّ رِ)

صفت[ویرایش]

 1. تاریک و تیره شونده.
 2. پی یکدیگر شونده.
 3. راست روان.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(مِ رَ)

اسم[ویرایش]

 1. نیزه کوتاه.
 2. پرچم، درفش.

جمع[ویرایش]

 1. مطارد.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین