ویکی‌واژه:پروژه زبان‌شناسی

از ویکی‌واژه

ویکی‌واژه:پروژه زبان‌شناسی بخشی از پروژه پیشرفت است. در این بخش پروژه مقالات زبان شناسی از سایر منابع چون ویکی پدیا گردآوری میشود و در صورت تصویب فضای نام ضمیمه در این فضای نام قرار میگیرند.مقالات تا جای ممکن نباید به یک زبان خاص اختصاص داشته باشد و باید کلی باشد.

فعلا مقالات زیر در این ضمینه وجود دارد.

پیوست:تک‌واژها

پیوست:فعل‌های فارسی

پیوست:اقسام کلام

پیوست:وام‌واژه‌های ترکی در فارسی

پیوست:ضرب المثل‌هایی که با حرف ب آغاز می‌شوند