از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

پسوند[ویرایش]

 • /ـِشْ/
 1. برای ساختن اسم فرایند، که به حالت یه فرایند می‌اشارد، به پایان بن مضارع (کنون) می‌چسبد:
  روش
  پرش
  گویش
  استفایش
 • /ـَشْ/ یا /ـِشْ/
 1. هنگام پیوندادن به آخر اسم، در نقش صفت ملکی دوم شخص مفرد می‌باشد:
  کفشش پاره شد.
  برادرش آمد.

فرانوشت[ویرایش]

تفاوت مصدر با اسم فرایند اینه که مصدر به خود یه فرایند مانند گفتن (یه فعل بدون فاعل و زمان) می‌اشارد، ولی اسم فرایند مانند گویش به یه نوع-فرایند (یه نوع گفتن) می‌اشارد.

برگردان[ویرایش]