آهنگ

از ویکی‌واژه

(هَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. قصد، عزم.
 2. حمله، صولت.
 3. نوا، لحن.
 4. فحوی، مفاد.
 5. سان، گونه، روش.
 6. قطعة موسیقی.
 7. هر صدای موزون.
 8. میزان تغییر چیزی در طول زمان، روند.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(آهَنگ)

اسم[ویرایش]

آهنگ (جمع آهنگ‌ها)

 1. عزیمت.
 2. قصد.
 3. عمد.
 4. اندیشه.
 5. توجه به.

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

melodia

canzone

suono

اسم[ویرایش]

ritmo

انگلیسی
tonicity