آگاهاندن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

  • فارسی

آوایش[ویرایش]

  • /آگاهاندَن/

مصدر فعل متعدی[ویرایش]

آگاهاندن

  1. بن مضارع آگاهان؛ آگاه کردن، مطلع کردن.
    فرانسه مجبور شد روس‌ها را بیاگاهاند.‌«طالبوف»

مترادف‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ بزرگ سخن/ فرهنگ لغت معین