خر

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

(خَ)

فارسی[ویرایش]

خُرْ :(khor) در گویش گنابادی یعنی خود ، خودت را

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. پستانداری از راستة فردسمان جزو خانوادة اسبان. حیوانی بارکش دارای گوش‌های دراز و یال کوتاه، درازگوش. ~آوردن و باقالی بار کردن کنایه از: دچار دردسر و رسوایی شدن. ~ خود راندن کنایه از: تنها به مسایل خود توجه کردن. ~ رنگ کردن کنایه از: مردم ساده را فریفتن.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%A7%D9%90%D8%B0%D9%82%D8%A7%D9%86.jpg خاکی (خَ) [[|330px|بندانگشتی|چپ]] (عا)

گلو. ~ به ~ گرفتن: (عا)

 1. گلاویز شدن.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(خَ رّ)

 1. گِل تیره و چسبنده.
 2. دُردِ شراب.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

 1. به صورت پیشوند در آغاز برخی واژه‌ها می‌آید که معنی بزرگ و نتراشیده و ناهموار می‌دهد: خرپشته، خرمهره.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین
 1. جانور چهارپا و پستاندار اهلی از راسته فرد سمان که برای حمل و نقل و سواری از آن استفاده می‌شود. داری سر بزرگ گوش دراز یال و دم کوتاه یک انگشت و یک سم در هر پا- الاغ - درازگوش. کمی کوچکتر از اسب.

برگردان‌ها[ویرایش]

آوایش[ویرایش]

 1. خِ English: kher , IPA: xer

نام[ویرایش]

 1. گلو

ضرب المثل[ویرایش]

 1. بیخ خِرِ کسی را گرفتن: گریبان کسی را گرفتن.
 2. پای روی بیخ خر یا روی خر کسی گذاردن: کنایه از تنگ گرفتن بر کسی است.

اسم مرکب[ویرایش]

 1. جانوری است از دستة بندپایان با اندامی کوچک و خاکستری رنگ که در جاهای نمور و تاریک زندگی می‌کند.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(خِ)

صفت[ویرایش]

 1. کنایه از فرد احمق، ساده. برای تحقیر استفاده می‌شود.

برگردان‌ها[ویرایش]

الگو:پیشوند-فا

 1. بزرگ درشت زمخت ‍‍ «خرپشته خرمگس خرمهره»

حالت‌‍ پیشوندی[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

asino

انگلیسی
rattle