hallo

از ویکی‌واژه

آفریکانس[ویرایش]

مترادف[ویرایش]

انگلیسی[ویرایش]

فعل[ویرایش]

آلمانی[ویرایش]

آوایش[ویرایش]

اسم[ویرایش]

اصوات[ویرایش]

ترجمه‌ها[ویرایش]

ترجمه‌های زیر نیاز به بررسی و جایگذرای به جدول‌های ترجمه مناسب فوق، برداشتن هر عددی دارد. لازم نیست اعداد با تعریفشان تطابق داشته باشند. See instructions at Help:How to check translations.