آشکاریدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند دریافتپذیر/نمایان کردن چیزی برای ذهن؛ آشکار کردن:
    آشکاریدن عیب دیگران پسندیده نیست.

فعل[ویرایش]

آشکاریدن

  • /آشْکاریدَنْ/
  1. چیزی را برای ذهن دریافتپذیر/نمایان کردن؛ آشکار کردن:
    او با حلیدن (تحلیل) وضعیت، علت بروز مشکل را آشکارید.
    درواقع دانشمندان فیزیک، با کشف رابطه‌ها، علت بروز پدیده‌ها را می‌آشکارند.