خودکاراندن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

خودکار + -اندن

مصدر متعدی[ویرایش]

[خُودْکارانْدَن]

  1. سبب خودکارشدن فرآیند یه کارخانه یا شرکت بمنظور کاهش زمان انجام با کاهیدن شمار کارهایی که توسط آدم انجامیده می‌شود:
    امروزه بیشتر شرکت‌ها درصدد خودکاراندن فرآیندهایشان هستند.
    مدیر عامل جدیداِ فرآیند حضور-غیاب را خودکاراند.

صرف فعل[ویرایش]

خودکاراندن


برگردان[ویرایش]