رنامیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند نامیدن یکایک یه دسته شی برای تعییندن (تعیین کردن) هویت‌اشان:
    رونامیدن یه گله گوسفند برای نگهداریشان نیاز است.

فعل[ویرایش]

رنامیدن

  • /رُنامیدَنْ/
  1. یه دسته شی را برای تعییندن هویت‌اشان نامیدن:
    همه پرندگانم را با سه نویسه رنامیدم.برگردان[ویرایش]