شناودن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. مصدر گزاری ناگذرای شنایدن؛ شنا کردن:
    شناودن علی خیلی خوب بود.

فعل[ویرایش]

شناودن

  • /شِناـودَنْ (ـو = او)/
  1. فعل گزاری ناگذرای شنایدن؛ شنا کردن:
    دیروز حدود سه کیلومتر را در پانزده دقیقه شناودم.
    فردا باید در رقابت محله چهار کیلومتر بشناویم.

برگردان[ویرایش]