فردمایدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

 1. فرایند بالابردن دمای چیزی؛ دما را بالابردن:
  قوطی هه را با فردمایدن دربش می‌توانی باز کنی.
  امروزه فردمایدن غذا با اجاق گازی کار چندان دشواری نیست.

فعل[ویرایش]

فردمایدن

 • /فَرْدَمایدن/
 1. دمای چیزی را بالابردن؛ بالابردن دمای چیزی:
  برای بازکردن قوطی هه مجبور شدم دربش را بفردمایم.
  ناهارمان را بفردمایدم (گرم کردم).

برگردان[ویرایش]