خوراندن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

 1. مصدر انگیزی خوردن؛ کسی را به خوردن چیزی انگیزاندن (تحریک کردن):
  خوراندن بعضی کودک‌ها کار دشواری است.
 2. فرایند باعث خورشتن (خورده‌شدن) چیزی توسط کسی شدن:
  خوراندن غذا به بعضی کودکان کار دشواری است.

فعل[ویرایش]

خوراندن

 • /خُرانْدَنْ/
 1. فعل انگیزی خوردن؛ کسی را به خوردن چیزی انگیزاندن (تحریک کردن):
  کودک هه را کلی غذا خوراندم.
 2. محرک/انگیزنده خورشتن (خورده‌شدن) چیزی شدن:
  بستنی هه را به کودک هه خوراندم.

برگردان[ویرایش]