درستجیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

 1. فرایند سنجیدن درستی چیزی؛ صحت یابی:
  درستجیدن گام جاری برای اجراییدن گام بعدی لازم است.
  برای سانجیدن فایل پیکرال فرمان‌های زیر را باجرای.

فعل[ویرایش]

 • /دُرُسْتْجیدَنْ/ یا /دُرُسْجیدَنْ/
 1. درستی چیزی را سنجیدن:
  فایل پیکرال را با فرمان‌های زیر بدرستج.
  پیش از درج داده‌ها در پایگاه‌داده باید درستجیده شوند.


برگردان[ویرایش]