ساره

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

رَ/رِ

اسم[ویرایش]

  1. [هندی] ساری، سار، چادر، فوطه، شال، میزر، مئزر.
  2. پرده.
  3. تنه ٔ درخت.
  4. رشوه. رشوت. پاره. بلکفد. رشوه که قاضی را دهند.
  5. مزید مؤخر (پسوند) طرف. جانب. ناحیه. سوی. در کلمات زیر: بینی ساره. رَعن؛ بینی ساره ٔ کوه. درساره. رخساره. کتف ساره.

اسم خاص[ویرایش]

  1. نام زن ابراهیم پیغمبر و مادر اسحاق است. سارا.