مهیایدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. فرایند آوردن/فراهمیدن موردنیازها:
    مهیایدن وسایل سفر باید تا شب پیش از سفر باشد.

فعل[ویرایش]

مهیایدن

  • /مُهَیایْدَنْ/
  1. موردنیازهای کسی یا چیزی را فراهمیدن/آوردن؛ تامین کردن:
    همه‌ی وسایل سفرش را برایش مهیایدم.
    هر پدری به‌اندازه توانش پوشاک فرزندانش را می‌مهیاید.


برگردان[ویرایش]