اجرایشاندن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. مصدر مجهول انگیزی اجرایدن؛ سبب اجرایدن چیزی توسط کسی/سیستمی (ناشناس) شدن:
    برای اجرایشاندن یکبار همیک حلقه while کافیه از ترفند هه باستفایی.

فعل[ویرایش]

/اِجرایِشانْدَنْ/

  1. فعل مجهول انگیزی اجرایدن؛ سبب اجرایدن چیزی توسط کسی/سیستمی (ناشناس) شدن:
    با ترفندی که بهم گفتی، دستورها را یکبار اجرایشاندم.

فرانوشت[ویرایش]