افکندن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

گونه‌های دیگر نوشتاری[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  • پهلوی

آوایش[ویرایش]

  • [اف/کندن]

مصدر فعل متعدی[ویرایش]

افکندن

  1. انداختن، پرت کردن.
  2. گستردن.
  3. از قلم انداختن، به حساب نیاوردن.
  4. شکست دادن.
  5. جا گرفتن، اقامت کردن.

فعل[ویرایش]

  1. افگندن. ایجاد کردن. انداختن.––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین