دوریدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر گذرا[ویرایش]

  1. چیزی را به مرکزیت چیزی دیگر سیریدن؛ دور چیزی گرداندن:
    بستنی هه را پیرامون کله‌اش دوریدم. [بستنی هه را دور کله‌اش چرخاندم.]
    بچه هه جوجه‌اش را پیرامون خانه‌اشان دورید.

فعل[ویرایش]

دوریدن

برگردان[ویرایش]