چیریدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

مصدر[ویرایش]

  1. نام فرایند برتریدن (برتری دادن) به چیزی؛ چیره کردن:
    برای چیریدن شوری، باید به محلول هه نمک افزود.

فعل[ویرایش]

چیریدن

  1. چیزی را بر یه گروه/جمع برتریدن (برتری دادن) یا فراواندن (فراوان کردن)؛ چیره کردن:
    شوری را با افزودن نمک به مایع هه بر شیرینی چیریدم.

برگردان[ویرایش]