دادار

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

 1. آفریننده.
 2. بخشاینده.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

(عا.)

 1. نک دودور.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

صفت[ویرایش]

 1. دادار
 1. عادل. دادگر. عدل. به معنی عادل و مرکب است از «داد» و واژه‌ی «ار» که مفید معنی نسبت است. اما این وجه اشتقاق براساسی نیست و دادار مرکب از «داد» و «آر» نیست بلکه واژه‌ای مرکب از ریشه «دا» به معنی دادن و آفریدن است با پسوند «تار» علامت فاعلی و واژه‌ای به معنی بخشاینده و آفریننده است.
 2. این واژه در اوستا داتر (داتَر)

و همیشه صفت اهورامزداست به معنی آفریدگار و آفریننده، خالق جهان

 1. دارنده.
 2. پادشاه عادل.
 3. قاضی عادل. دادور.

اسم خاص[ویرایش]

 1. دادار
 1. نامی از نام‌های خداوند.