پیوست:فهرست بسامدی هالیوود/از رتبهٔ ۱ تا ۱۰۰۰

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رتبه واژه بسامد درصد
۱ که ۸۸۱
۲ می ۸۳۱
۳ رو ۸۱۸
۴ من ۷۵۵
۵ تو ۷۳۰
۶ یه ۶۴۸
۷ به ۵۹۵
۸ و ۵۸۵
۹ از ۵۴۸
۱۰ این ۴۹۲
۱۱ اون ۴۷۵
۱۲ ژ ۴۲۷
۱۳ نه ۳۱۸
۱۴ با ۲۹۲
۱۵ چی ۲۸۵
۱۶ در ۲۷۳
۱۷ باشه ۲۵۳
۱۸ نمی ۲۵۱
۱۹ کنم ۲۵۰
۲۰ باید ۲۲۳
۲۱ خیلی ۲۰۷
۲۲ هم ۲۰۴
۲۳ اینجا ۲۰۳
۲۴ اوه ۲۰۲
۲۵ کن ۲۰۰
۲۶ ما ۱۸۴
۲۷ ی ۱۷۶
۲۸ فکر ۱۶۵
۲۹ ها ۱۶۵
۳۰ بود ۱۶۲
۳۱ فقط ۱۶۲
۳۲ برای ۱۶۱
۳۳ آره ۱۵۴
۳۴ دارم ۱۴۸
۳۵ خوب ۱۴۶
۳۶ شده ۱۴۰
۳۷ کنی ۱۳۸
۳۸ تا ۱۳۱
۳۹ چیزی ۱۲۹
۴۰ همه ۱۲۵
۴۱ دیگه ۱۲۴
۴۲ داری ۱۲۱
۴۳ نیست ۱۲۰
۴۴ اما ۱۲۰
۴۵ شما ۱۱۵
۴۶ کار ۱۱۵
۴۷ کردم ۱۱۴
۴۸ داره ۱۱۰
۴۹ هی ۱۰۷
۵۰ چه ۱۰۶
۵۱ سلام ۱۰۶
۵۲ چرا ۱۰۵
۵۳ خونه ۱۰۰
۵۴ حالا ۹۷
۵۵ منو ۹۴
۵۶ اگه ۹۳
۵۷ دوست ۹۱
۵۸ چیه ۹۰
۵۹ ای ۸۹
۶۰ کنه ۸۸
۶۱ خب ۸۷
۶۲ مامان ۸۷
۶۳ ولی ۸۴
۶۴ خواهش ۸۳
۶۵ بیرون ۸۳
۶۶ بیا ۸۳
۶۷ یا ۸۳
۶۸ است ۸۱
۶۹ خوبه ۸۰
۷۰ هیچ ۸۰
۷۱ پس ۸۰
۷۲ بچه ۷۹
۷۳ حرف ۷۸
۷۴ الان ۷۸
۷۵ ی ۷۵
۷۶ بله ۷۵
۷۷ بده ۷۲
۷۸ مرد ۷۲
۷۹ بهش ۷۰
۸۰ بهم ۶۸
۸۱ سیندی ۶۷
۸۲ بهت ۶۶
۸۳ ببین ۶۶
۸۴ مثل ۶۶
۸۵ هر ۶۶
۸۶ عزیزم ۶۶
۸۷ میشه ۶۶
۸۸ لعنتی ۶۵
۸۹ چیز ۶۵
۹۰ درست ۶۴
۹۱ کردی ۶۴
۹۲ وقتی ۶۳
۹۳ درباره ۶۳
۹۴ خدایا ۶۳
۹۵ می‌کنم ۶۲
۹۶ برو ۶۲
۹۷ هستی ۶۲
۹۸ آنا ۶۱
۹۹ دونم ۶۰
۱۰۰ تونم ۵۹
۱۰۱ شد ۵۹
۱۰۲ درسته ۵۹
۱۰۳ بودم ۵۹
۱۰۴ روز ۵۹
۱۰۵ هست ۵۹
۱۰۶ کرد ۵۸
۱۰۷ اونجا ۵۷
۱۰۸ واقعا ۵۷
۱۰۹ شاید ۵۶
۱۱۰ کی ۵۵
۱۱۱ خدای ۵۴
۱۱۲ چون ۵۴
۱۱۳ های ۵۳
۱۱۴ شروع ۵۳
۱۱۵ وقت ۵۳
۱۱۶ بعد ۵۳
۱۱۷ دست ۵۲
۱۱۸ خوام ۵۱
۱۱۹ او ۵۱
۱۲۰ پیدا ۵۱
۱۲۱ باش ۵۱
۱۲۲ ماشین ۵۰
۱۲۳ شو ۴۹
۱۲۴ همین ۴۹
۱۲۵ بریم ۴۹
۱۲۶ دونی ۴۸
۱۲۷ زندگی ۴۸
۱۲۸ میخوام ۴۸
۱۲۹ سه ۴۸
۱۳۰ میتونی ۴۷
۱۳۱ هنوز ۴۷
۱۳۲ برم ۴۶
۱۳۳ ام ۴۶
۱۳۴ توی ۴۵
۱۳۵ دوباره ۴۵
۱۳۶ اونها ۴۵
۱۳۷ بازی ۴۴
۱۳۸ هستم ۴۴
۱۳۹ کرده ۴۴
۱۴۰ اه ۴۴
۱۴۱ جان ۴۳
۱۴۲ میدونم ۴۳
۱۴۳ کنیم ۴۲
۱۴۴ جورج ۴۲
۱۴۵ را ۴۱
۱۴۶ میاد ۴۱
۱۴۷ سر ۴۱
۱۴۸ تونی ۴۱
۱۴۹ کمک ۴۱
۱۵۰ یک ۴۱
۱۵۱ میخوای ۴۰
۱۵۲ دو ۴۰
۱۵۳ کجا ۴۰
۱۵۴ صدای ۴۰
۱۵۵ خانم ۳۹
۱۵۶ نیستم ۳۹
۱۵۷ روی ۳۹
۱۵۸ سعی ۳۹
۱۵۹ میدونی ۳۸
۱۶۰ باشی ۳۸
۱۶۱ بدم ۳۸
۱۶۲ حالت ۳۷
۱۶۳ امروز ۳۷
۱۶۴ کردن ۳۷
۱۶۵ مورد ۳۷
۱۶۶ بگم ۳۷
۱۶۷ انجام ۳۷
۱۶۸ پسر ۳۷
۱۶۹ همیشه ۳۶
۱۷۰ ببخشید ۳۶
۱۷۱ منم ۳۶
۱۷۲ گفت ۳۶
۱۷۳ بگو ۳۶
۱۷۴ تام ۳۶
۱۷۵ تمام ۳۶
۱۷۶ کسی ۳۶
۱۷۷ لطفا ۳۵
۱۷۸ اتفاقی ۳۵
۱۷۹ پدر ۳۵
۱۸۰ اینکه ۳۵
۱۸۱ حتی ۳۵
۱۸۲ یکی ۳۵
۱۸۳ پیش ۳۴
۱۸۴ نگاه ۳۴
۱۸۵ گوش ۳۴
۱۸۶ بی ۳۴
۱۸۷ بذار ۳۳
۱۸۸ جف ۳۳
۱۸۹ دقیقه ۳۳
۱۹۰ م ۳۳
۱۹۱ ممنون ۳۳
۱۹۲ بابا ۳۳
۱۹۳ ڡ ۳۳
۱۹۴ خاطر ۳۳
۱۹۵ اونا ۳۳
۱۹۶ زود ۳۳
۱۹۷ تنها ۳۳
۱۹۸ چیکار ۳۲
۱۹۹ نداره ۳۲
۲۰۰ بشه ۳۲
۲۰۱ یعنی ۳۲
۲۰۲ اونو ۳۲
۲۰۳ داریم ۳۲
۲۰۴ قربان ۳۲
۲۰۵ کودی ۳۲
۲۰۶ بدی ۳۲
۲۰۷ اینو ۳۲
۲۰۸ هیچی ۳۲
۲۰۹ چطور ۳۱
۲۱۰ ببینم ۳۱
۲۱۱ نیکول ۳۱
۲۱۲ زنده ۳۱
۲۱۳ داشتم ۳۰
۲۱۴ آماده ۳۰
۲۱۵ بر ۳۰
۲۱۶ بیگانه ۳۰
۲۱۷ گفتم ۳۰
۲۱۸ نکن ۳۰
۲۱۹ نظر ۳۰
۲۲۰ جیک ۲۹
۲۲۱ اینه ۲۹
۲۲۲ دی ۲۹
۲۲۳ نمیدونم ۲۹
۲۲۴ صبر ۲۹
۲۲۵ صحبت ۲۹
۲۲۶ برندا ۲۹
۲۲۷ عالیه ۲۹
۲۲۸ کارن ۲۹
۲۲۹ زنگ ۲۹
۲۳۰ ساعت ۲۹
۲۳۱ میرم ۲۸
۲۳۲ فردا ۲۸
۲۳۳ آقای ۲۸
۲۳۴ تموم ۲۸
۲۳۵ ا ۲۸
۲۳۶ واسه ۲۸
۲۳۷ میکنه ۲۸
۲۳۸ بوده ۲۸
۲۳۹ امشب ۲۸
۲۴۰ چند ۲۸
۲۴۱ ات ۲۸
۲۴۲ ست ۲۸
۲۴۳ خوش ۲۸
۲۴۴ میتونم ۲۷
۲۴۵ داشت ۲۷
۲۴۶ خدا ۲۷
۲۴۷ خودت ۲۷
۲۴۸ کاری ۲۷
۲۴۹ میدم ۲۷
۲۵۰ بکنم ۲۷
۲۵۱ مسابقه ۲۷
۲۵۲ متاسفم ۲۷
۲۵۳ امتحان ۲۷
۲۵۴ بالا ۲۷
۲۵۵ باز ۲۷
۲۵۶ دارن ۲۶
۲۵۷ نفر ۲۶
۲۵۸ کجاست ۲۶
۲۵۹ بزنم ۲۶
۲۶۰ چکار ۲۶
۲۶۱ داشته ۲۶
۲۶۲ اند ۲۶
۲۶۳ بزن ۲۵
۲۶۴ مرده ۲۵
۲۶۵ پی ۲۵
۲۶۶ بیاد ۲۵
۲۶۷ کنید ۲۵
۲۶۸ آخ ۲۵
۲۶۹ دختر ۲۵
۲۷۰ باشم ۲۵
۲۷۱ چطوری ۲۵
۲۷۲ شب ۲۵
۲۷۳ نیستی ۲۴
۲۷۴ قول ۲۴
۲۷۵ دیوونه ۲۴
۲۷۶ کمکم ۲۴
۲۷۷ باهاش ۲۴
۲۷۸ نگران ۲۴
۲۷۹ اگر ۲۴
۲۸۰ نمیتونم ۲۴
۲۸۱ رایان ۲۴
۲۸۲ مرگ ۲۴
۲۸۳ بسیار ۲۴
۲۸۴ آماندا ۲۴
۲۸۵ بزرگ ۲۳
۲۸۶ وایسا ۲۳
۲۸۷ بسیارخوب ۲۳
۲۸۸ شه ۲۳
۲۸۹ خوای ۲۳
۲۹۰ بری ۲۳
۲۹۱ افتاده ۲۳
۲۹۲ سال ۲۳
۲۹۳ جس ۲۳
۲۹۴ احتیاج ۲۳
۲۹۵ دقیقا ۲۳
۲۹۶ نوار ۲۳
۲۹۷ جای ۲۳
۲۹۸ می‌کنی ۲۳
۲۹۹ دکتر ۲۳
۳۰۰ قرار ۲۳
۳۰۱ بخاطر ۲۳
۳۰۲ شدم ۲۲
۳۰۳ شدی ۲۲
۳۰۴ هستند ۲۲
۳۰۵ البته ۲۲
۳۰۶ اولین ۲۲
۳۰۷ داد ۲۲
۳۰۸ اتفاق ۲۲
۳۰۹ گم ۲۲
۳۱۰ ازش ۲۲
۳۱۱ بزار ۲۱
۳۱۲ خداحافظ ۲۱
۳۱۳ بیشتر ۲۱
۳۱۴ عوضی ۲۱
۳۱۵ اتاق ۲۱
۳۱۶ برام ۲۱
۳۱۷ کنن ۲۱
۳۱۸ میخواد ۲۱
۳۱۹ بعدش ۲۱
۳۲۰ دادم ۲۱
۳۲۱ برات ۲۱
۳۲۲ داده ۲۱
۳۲۳ دار ۲۱
۳۲۴ الو ۲۰
۳۲۵ بهتره ۲۰
۳۲۶ زمان ۲۰
۳۲۷ اینها ۲۰
۳۲۸ بین ۲۰
۳۲۹ بدون ۲۰
۳۳۰ گفتی ۲۰
۳۳۱ دوستت ۲۰
۳۳۲ بار ۲۰
۳۳۳ افتاد ۲۰
۳۳۴ دنبال ۲۰
۳۳۵ بودی ۲۰
۳۳۶ زیادی ۲۰
۳۳۷ شلیک ۲۰
۳۳۸ آدم ۲۰
۳۳۹ منظورت ۲۰
۳۴۰ اش ۲۰
۳۴۱ مدرسه ۲۰
۳۴۲ خودش ۲۰
۳۴۳ چهار ۱۹
۳۴۴ خودشه ۱۹
۳۴۵ راه ۱۹
۳۴۶ حتما ۱۹
۳۴۷ اجازه ۱۹
۳۴۸ پایین ۱۹
۳۴۹ تلفن ۱۹
۳۵۰ دادی ۱۹
۳۵۱ دیدم ۱۹
۳۵۲ کم ۱۹
۳۵۳ خفه ۱۹
۳۵۴ رفته ۱۹
۳۵۵ نباش ۱۹
۳۵۶ تونه ۱۹
۳۵۷ مردم ۱۹
۳۵۸ خوبی ۱۹
۳۵۹ لحظه ۱۹
۳۶۰ بهتر ۱۹
۳۶۱ خبر ۱۸
۳۶۲ پشت ۱۸
۳۶۳ ت ۱۸
۳۶۴ بکش ۱۸
۳۶۵ بشم ۱۸
۳۶۶ حق ۱۸
۳۶۷ انتخاب ۱۸
۳۶۸ میگم ۱۸
۳۶۹ هری ۱۸
۳۷۰ هان ۱۸
۳۷۱ مال ۱۸
۳۷۲ رئیس ۱۸
۳۷۳ طرف ۱۸
۳۷۴ کنار ۱۸
۳۷۵ ازت ۱۸
۳۷۶ کاملا ۱۸
۳۷۷ لعنت ۱۸
۳۷۸ مرسی ۱۸
۳۷۹ زیاد ۱۸
۳۸۰ بمون ۱۷
۳۸۱ لین ۱۷
۳۸۲ حال ۱۷
۳۸۳ گرفتی ۱۷
۳۸۴ قبلا ۱۷
۳۸۵ خواستم ۱۷
۳۸۶ استفاده ۱۷
۳۸۷ خارج ۱۷
۳۸۸ اومدی ۱۷
۳۸۹ اینا ۱۷
۳۹۰ میام ۱۷
۳۹۱ تغییر ۱۷
۳۹۲ کارو ۱۷
۳۹۳ باور ۱۷
۳۹۴ اول ۱۷
۳۹۵ میری ۱۷
۳۹۶ میریم ۱۷
۳۹۷ پسرت ۱۷
۳۹۸ ندارم ۱۷
۳۹۹ نداری ۱۷
۴۰۰ بکن ۱۷
۴۰۱ هفته ۱۷
۴۰۲ بشی ۱۷
۴۰۳ نیس ۱۷
۴۰۴ زیر ۱۷
۴۰۵ کل ۱۷
۴۰۶ آخرین ۱۷
۴۰۷ منه ۱۶
۴۰۸ خواهی ۱۶
۴۰۹ نیاز ۱۶
۴۱۰ جایی ۱۶
۴۱۱ سفم ۱۶
۴۱۲ قبل ۱۶
۴۱۳ جمهور ۱۶
۴۱۴ نبود ۱۶
۴۱۵ مسیح ۱۶
۴۱۶ بیای ۱۶
۴۱۷ کلید ۱۶
۴۱۸ گرفته ۱۶
۴۱۹ لازم ۱۶
۴۲۰ بکنه ۱۶
۴۲۱ چطوره ۱۶
۴۲۲ راجع ۱۶
۴۲۳ همش ۱۶
۴۲۴ متا ۱۶
۴۲۵ گرفتم ۱۶
۴۲۶ مدت ۱۶
۴۲۷ تمومه ۱۶
۴۲۸ ممکنه ۱۵
۴۲۹ فرار ۱۵
۴۳۰ فرصت ۱۵
۴۳۱ فریاد ۱۵
۴۳۲ کلمن ۱۵
۴۳۳ چقدر ۱۵
۴۳۴ احمق ۱۵
۴۳۵ بسه ۱۵
۴۳۶ زمین ۱۵
۴۳۷ مطمئنم ۱۵
۴۳۸ آن‌ها ۱۵
۴۳۹ بیدار ۱۵
۴۴۰ خودم ۱۵
۴۴۱ مهم ۱۵
۴۴۲ وجود ۱۵
۴۴۳ خوشحالم ۱۵
۴۴۴ وقتیکه ۱۵
۴۴۵ یاد ۱۵
۴۴۶ بینی ۱۵
۴۴۷ انجامش ۱۵
۴۴۸ سوار ۱۵
۴۴۹ باهات ۱۵
۴۵۰ شدن ۱۵
۴۵۱ دم ۱۵
۴۵۲ عالی ۱۵
۴۵۳ نگه ۱۴
۴۵۴ مامانت ۱۴
۴۵۵ نمیخوام ۱۴
۴۵۶ نمیشه ۱۴
۴۵۷ بیار ۱۴
۴۵۸ هستیم ۱۴
۴۵۹ میگی ۱۴
۴۶۰ توئه ۱۴
۴۶۱ احساس ۱۴
۴۶۲ مشکل ۱۴
۴۶۳ زن ۱۴
۴۶۴ مطمئن ۱۴
۴۶۵ ء ۱۴
۴۶۶ ده ۱۴
۴۶۷ اومده ۱۴
۴۶۸ کس ۱۴
۴۶۹ ک ۱۴
۴۷۰ جا ۱۴
۴۷۱ منظورم ۱۴
۴۷۲ لایی ۱۴
۴۷۳ میگه ۱۴
۴۷۴ کنند ۱۴
۴۷۵ سو ۱۴
۴۷۶ لازمه ۱۴
۴۷۷ اینکارو ۱۴
۴۷۸ فشار ۱۴
۴۷۹ اشتباه ۱۴
۴۸۰ ازدواج ۱۴
۴۸۱ ب ۱۴
۴۸۲ کمی ۱۴
۴۸۳ خواب ۱۴
۴۸۴ کمکت ۱۴
۴۸۵ بره ۱۴
۴۸۶ سی ۱۴
۴۸۷ حمله ۱۴
۴۸۸ صبح ۱۴
۴۸۹ شکست ۱۴
۴۹۰ کوچولو ۱۴
۴۹۱ همون ۱۳
۴۹۲ مواظب ۱۳
۴۹۳ اومدم ۱۳
۴۹۴ موفق ۱۳
۴۹۵ ایسون ۱۳
۴۹۶ بعضی ۱۳
۴۹۷ بدیم ۱۳
۴۹۸ یالا ۱۳
۴۹۹ کارت ۱۳
۵۰۰ احتمالا ۱۳
۵۰۱ خواهد ۱۳
۵۰۲ شهر ۱۳
۵۰۳ پلیس ۱۳
۵۰۴ بکنی ۱۳
۵۰۵ نجات ۱۳
۵۰۶ بگی ۱۳
۵۰۷ راشل ۱۳
۵۰۸ آتش ۱۳
۵۰۹ اهمیت ۱۳
۵۱۰ می‌بینی ۱۳
۵۱۱ نیروی ۱۳
۵۱۲ خوبیه ۱۳
۵۱۳ وای ۱۳
۵۱۴ اینجاست ۱۳
۵۱۵ شوخی ۱۳
۵۱۶ مادرت ۱۳
۵۱۷ کدوم ۱۳
۵۱۸ ش ۱۳
۵۱۹ بزنی ۱۳
۵۲۰ خانواده ۱۳
۵۲۱ ساده ۱۳
۵۲۲ جدید ۱۳
۵۲۳ اونجاست ۱۳
۵۲۴ کردیم ۱۳
۵۲۵ نکردم ۱۳
۵۲۶ آروم ۱۳
۵۲۷ بلی ۱۲
۵۲۸ هیچوقت ۱۲
۵۲۹ بگمونم ۱۲
۵۳۰ نباید ۱۲
۵۳۱ سرت ۱۲
۵۳۲ شبیه ۱۲
۵۳۳ انگلیسی ۱۲
۵۳۴ مجبور ۱۲
۵۳۵ چیزیه ۱۲
۵۳۶ نداریم ۱۲
۵۳۷ گیر ۱۲
۵۳۸ گی ۱۲
۵۳۹ همین‌طور ۱۲
۵۴۰ درک ۱۲
۵۴۱ خود ۱۲
۵۴۲ اسلحه ۱۲
۵۴۳ واقعی ۱۲
۵۴۴ بگیری ۱۲
۵۴۵ زنی ۱۲
۵۴۶ یارو ۱۲
۵۴۷ نصف ۱۲
۵۴۸ بس ۱۲
۵۴۹ ثانیه ۱۲
۵۵۰ عیسی ۱۲
۵۵۱ دیده ۱۲
۵۵۲ خواد ۱۲
۵۵۳ زلزله ۱۲
۵۵۴ میان ۱۲
۵۵۵ تقریبا ۱۲
۵۵۶ غیر ۱۲
۵۵۷ فاحشه ۱۲
۵۵۸ عوض ۱۲
۵۵۹ باعث ۱۲
۵۶۰ دریایی ۱۲
۵۶۱ فراموش ۱۲
۵۶۲ جدا ۱۲
۵۶۳ عقب ۱۲
۵۶۴ سری ۱۲
۵۶۵ جلو ۱۲
۵۶۶ عجیب ۱۲
۵۶۷ کننده ۱۲
۵۶۸ پسرم ۱۲
۵۶۹ بدن ۱۱
۵۷۰ بد ۱۱
۵۷۱ نیگاه ۱۱
۵۷۲ نکنم ۱۱
۵۷۳ آسیب ۱۱
۵۷۴ بدونم ۱۱
۵۷۵ براش ۱۱
۵۷۶ کشته ۱۱
۵۷۷ امیدوارم ۱۱
۵۷۸ آقا ۱۱
۵۷۹ بگیر ۱۱
۵۸۰ کیه ۱۱
۵۸۱ آلیسون ۱۱
۵۸۲ کنین ۱۱
۵۸۳ وانت ۱۱
۵۸۴ بزنیم ۱۱
۵۸۵ بگیرم ۱۱
۵۸۶ بسته ۱۱
۵۸۷ هفت ۱۱
۵۸۸ جی ۱۱
۵۸۹ زودباش ۱۱
۵۹۰ فهمی ۱۱
۵۹۱ فهمیدی ۱۱
۵۹۲ حقیقت ۱۱
۵۹۳ قوانین ۱۱
۵۹۴ گروه ۱۱
۵۹۵ خراب ۱۱
۵۹۶ مادر ۱۱
۵۹۷ غذا ۱۱
۵۹۸ تنبیه ۱۱
۵۹۹ جدی ۱۱
۶۰۰ هرگز ۱۱
۶۰۱ تکون ۱۱
۶۰۲ تنهایی ۱۱
۶۰۳ موضوع ۱۱
۶۰۴ لباس ۱۱
۶۰۵ د ۱۱
۶۰۶ دیر ۱۱
۶۰۷ ر ۱۱
۶۰۸ افته ۱۱
۶۰۹ رد ۱۱
۶۱۰ رفت ۱۱
۶۱۱ زده ۱۱
۶۱۲ ایوان ۱۱
۶۱۳ شماره ۱۱
۶۱۴ ممنونم ۱۱
۶۱۵ شنیدم ۱۱
۶۱۶ استیسی ۱۱
۶۱۷ صورت ۱۱
۶۱۸ طوری ۱۱
۶۱۹ اینجوری ۱۱
۶۲۰ خواهشا ۱۱
۶۲۱ زدن ۱۱
۶۲۲ بودن ۱۱
۶۲۳ بیام ۱۱
۶۲۴ آهای ۱۱
۶۲۵ تلویزیون ۱۱
۶۲۶ ببخشین ۱۱
۶۲۷ پسره ۱۱
۶۲۸ بودیم ۱۱
۶۲۹ نفس ۱۱
۶۳۰ نشون ۱۱
۶۳۱ نقشه ۱۱
۶۳۲ می‌خواستم ۱۱
۶۳۳ تریسی ۱۱
۶۳۴ آن ۱۱
۶۳۵ پیداش ۱۱
۶۳۶ میدی ۱۱
۶۳۷ میرسه ۱۱
۶۳۸ بلند ۱۰
۶۳۹ دفعه ۱۰
۶۴۰ واقع ۱۰
۶۴۱ راک ۱۰
۶۴۲ زدم ۱۰
۶۴۳ ی ۱۰
۶۴۴ سیاه ۱۰
۶۴۵ بخوام ۱۰
۶۴۶ بهترین ۱۰
۶۴۷ شماها ۱۰
۶۴۸ داخل ۱۰
۶۴۹ ه ۱۰
۶۵۰ دیدی ۱۰
۶۵۱ حرکت ۱۰
۶۵۲ تست ۱۰
۶۵۳ ترک ۱۰
۶۵۴ مهمه ۱۰
۶۵۵ میتونه ۱۰
۶۵۶ مردی ۱۰
۶۵۷ میره ۱۰
۶۵۸ بگیره ۱۰
۶۵۹ بیمارستان ۱۰
۶۶۰ گذشته ۱۰
۶۶۱ نزار ۱۰
۶۶۲ ویدیویی ۱۰
۶۶۳ پول ۱۰
۶۶۴ می‌زنم ۱۰
۶۶۵ ن ۱۰
۶۶۶ ناپدید ۱۰
۶۶۷ پائین ۱۰
۶۶۸ مگه ۱۰
۶۶۹ بیتس ۱۰
۶۷۰ افسر ۱۰
۶۷۱ ایم ۱۰
۶۷۲ باشیم ۱۰
۶۷۳ ازم ۱۰
۶۷۴ اینجام ۱۰
۶۷۵ همدیگه ۹
۶۷۶ دنیا ۹
۶۷۷ آه ۹
۶۷۸ ساکت ۹
۶۷۹ اینم ۹
۶۸۰ میوکی ۹
۶۸۱ نمیتونی ۹
۶۸۲ نوریس ۹
۶۸۳ هام ۹
۶۸۴ آخر ۹
۶۸۵ هرکسی ۹
۶۸۶ بعدا ۹
۶۸۷ رده ۹
۶۸۸ کشت ۹
۶۸۹ تحت ۹
۶۹۰ جواب ۹
۶۹۱ میدیم ۹
۶۹۲ بودند ۹
۶۹۳ داستان ۹
۶۹۴ جو ۹
۶۹۵ دوستش ۹
۶۹۶ آزاد ۹
۶۹۷ انتقام ۹
۶۹۸ بینمت ۹
۶۹۹ چیزهای ۹
۷۰۰ زنم ۹
۷۰۱ می‌کردم ۹
۷۰۲ علاقه ۹
۷۰۳ وسیله ۹
۷۰۴ تس ۹
۷۰۵ عروسی ۹
۷۰۶ رانندگی ۹
۷۰۷ دور ۹
۷۰۸ می‌کرد ۹
۷۰۹ راننده ۹
۷۱۰ میای ۹
۷۱۱ همتون ۹
۷۱۲ ایا ۹
۷۱۳ میکنن ۹
۷۱۴ دیوانه ۹
۷۱۵ ردی ۹
۷۱۶ خونواده ۹
۷۱۷ بتونی ۹
۷۱۸ نگو ۹
۷۱۹ سمت ۹
۷۲۰ بابابزرگ ۹
۷۲۱ درد ۹
۷۲۲ تعجب ۹
۷۲۳ اصلا ۹
۷۲۴ اردک ۹
۷۲۵ فهمم ۹
۷۲۶ زندگیت ۹
۷۲۷ هنوزم ۹
۷۲۸ سرم ۹
۷۲۹ قاتل ۹
۷۳۰ تمومش ۹
۷۳۱ نزن ۹
۷۳۲ برید ۹
۷۳۳ زندگیم ۹
۷۳۴ اینطوری ۹
۷۳۵ تونستی ۹
۷۳۶ شان ۹
۷۳۷ اعتماد ۹
۷۳۸ اومدن ۹
۷۳۹ تصمیم ۹
۷۴۰ لیسی ۹
۷۴۱ موش ۹
۷۴۲ یوکو ۹
۷۴۳ خسته ۹
۷۴۴ تنگ ۹
۷۴۵ برنامه ۹
۷۴۶ یادم ۹
۷۴۷ دیشب ۹
۷۴۸ کلی ۸
۷۴۹ براندا ۸
۷۵۰ بهشون ۸
۷۵۱ توش ۸
۷۵۲ ترسناک ۸
۷۵۳ دیروز ۸
۷۵۴ دونستم ۸
۷۵۵ مون ۸
۷۵۶ اینطور ۸
۷۵۷ ندونستن ۸
۷۵۸ احمقانه ۸
۷۵۹ برگرد ۸
۷۶۰ میارم ۸
۷۶۱ خبره ۸
۷۶۲ نگهداری ۸
۷۶۳ نگاش ۸
۷۶۴ یال ۸
۷۶۵ دستش ۸
۷۶۶ یادت ۸
۷۶۷ ارواح ۸
۷۶۸ بشید ۸
۷۶۹ بشین ۸
۷۷۰ دنبالم ۸
۷۷۱ تشکر ۸
۷۷۲ ظاهرا ۸
۷۷۳ ادامه ۸
۷۷۴ قراره ۸
۷۷۵ انسان ۸
۷۷۶ حس ۸
۷۷۷ عمو ۸
۷۷۸ حرامزاده ۸
۷۷۹ دوتا ۸
۷۸۰ متوجه ۸
۷۸۱ متوقف ۸
۷۸۲ چیزهایی ۸
۷۸۳ نکرده ۸
۷۸۴ قتل ۸
۷۸۵ شانس ۸
۷۸۶ سکس ۸
۷۸۷ شون ۸
۷۸۸ ببری ۸
۷۸۹ میز ۸
۷۹۰ باشن ۸
۷۹۱ جنیفر ۸
۷۹۲ آب ۸
۷۹۳ پلیسها ۸
۷۹۴ رفتن ۸
۷۹۵ جنگ ۸
۷۹۶ سینه ۸
۷۹۷ میده ۸
۷۹۸ رفتار ۸
۷۹۹ اینجایی ۸
۸۰۰ سخت ۸
۸۰۱ اسمت ۸
۸۰۲ تون ۸
۸۰۳ جسی ۸
۸۰۴ راهه ۸
۸۰۵ دادن ۸
۸۰۶ کلاس ۸
۸۰۷ مسخره ۸
۸۰۸ اسمش ۸
۸۰۹ بخوای ۸
۸۱۰ شدید ۸
۸۱۱ جلوی ۸
۸۱۲ کجایی ۸
۸۱۳ صحنه ۸
۸۱۴ ووی ۸
۸۱۵ بتونه ۸
۸۱۶ خوشحال ۸
۸۱۷ سریع ۸
۸۱۸ سفید ۸
۸۱۹ هرزه ۸
۸۲۰ واسا ۸
۸۲۱ ولش ۸
۸۲۲ جون ۸
۸۲۳ تازه ۸
۸۲۴ ببینی ۸
۸۲۵ همین‌جا ۸
۸۲۶ ذرت ۸
۸۲۷ باهام ۸
۸۲۸ راست ۸
۸۲۹ میشم ۸
۸۳۰ تیکه ۸
۸۳۱ باقی ۷
۸۳۲ ژاپنی ۷
۸۳۳ ماشینم ۷
۸۳۴ دلت ۷
۸۳۵ درمورد ۷
۸۳۶ بفهمم ۷
۸۳۷ کایاکو ۷
۸۳۸ فرشته ۷
۸۳۹ وقتشه ۷
۸۴۰ مادرش ۷
۸۴۱ معنی ۷
۸۴۲ غریبه ۷
۸۴۳ فرق ۷
۸۴۴ سختی ۷
۸۴۵ جز ۷
۸۴۶ پیام ۷
۸۴۷ اسمم ۷
۸۴۸ ڿ ۷
۸۴۹ همینه ۷
۸۵۰ واو ۷
۸۵۱ تونیم ۷
۸۵۲ همونجا ۷
۸۵۳ بزنه ۷
۸۵۴ جاده ۷
۸۵۵ کلوپ ۷
۸۵۶ ظاهر ۷
۸۵۷ نمی‌کنی ۷
۸۵۸ بلوز ۷
۸۵۹ شوهر ۷
۸۶۰ شکر ۷
۸۶۱ بمونه ۷
۸۶۲ جور ۷
۸۶۳ رابی ۷
۸۶۴ طبقه ۷
۸۶۵ رپ ۷
۸۶۶ ذره ۷
۸۶۷ چیزایی ۷
۸۶۸ هایی ۷
۸۶۹ میگن ۷
۸۷۰ ساله ۷
۸۷۱ بکشه ۷
۸۷۲ بوگدی ۷
۸۷۳ چاه ۷
۸۷۴ توضیح ۷
۸۷۵ اینکار ۷
۸۷۶ صدا ۷
۸۷۷ تر ۷
۸۷۸ شیطانی ۷
۸۷۹ تریش ۷
۸۸۰ شدیم ۷
۸۸۱ ماه ۷
۸۸۲ میاره ۷
۸۸۳ نمیخوای ۷
۸۸۴ همچین ۷
۸۸۵ پایان ۷
۸۸۶ آورده ۷
۸۸۷ اف ۷
۸۸۸ مسئول ۷
۸۸۹ شغل ۷
۸۹۰ هستید ۷
۸۹۱ متغیر ۷
۸۹۲ کنترل ۷
۸۹۳ نمیشم ۷
۸۹۴ حاضری ۷
۸۹۵ مزخرفه ۷
۸۹۶ وحشتناکه ۷
۸۹۷ کردند ۷
۸۹۸ تحمل ۷
۸۹۹ عجیبه ۷
۹۰۰ چیزها ۷
۹۰۱ بینم ۷
۹۰۲ وجه ۷
۹۰۳ روش ۷
۹۰۴ هاتون ۷
۹۰۵ خواهرت ۷
۹۰۶ گلوله ۷
۹۰۷ قلب ۷
۹۰۸ اونم ۷
۹۰۹ بدین ۷
۹۱۰ دارند ۷
۹۱۱ اونقدر ۷
۹۱۲ بخش ۷
۹۱۳ داشتی ۷
۹۱۴ گه ۷
۹۱۵ برد ۷
۹۱۶ اینقدر ۷
۹۱۷ گفته ۷
۹۱۸ تمرین ۷
۹۱۹ قوی ۷
۹۲۰ قبول ۷
۹۲۱ برنده ۷
۹۲۲ دختره ۷
۹۲۳ لخت ۷
۹۲۴ چشم ۶
۹۲۵ توسط ۶
۹۲۶ دید ۶
۹۲۷ ترایتون ۶
۹۲۸ خواستی ۶
۹۲۹ نکنین ۶
۹۳۰ وارد ۶
۹۳۱ داشتن ۶
۹۳۲ تقصیر ۶
۹۳۳ خواهم ۶
۹۳۴ کشی ۶
۹۳۵ هیجان ۶
۹۳۶ وسط ۶
۹۳۷ شیطان ۶
۹۳۸ شیرینی ۶
۹۳۹ شیر ۶
۹۴۰ شی ۶
۹۴۱ دیگر ۶
۹۴۲ انگیزه ۶
۹۴۳ کوجی ۶
۹۴۴ حدس ۶
۹۴۵ قصد ۶
۹۴۶ دخترم ۶
۹۴۷ عصبانی ۶
۹۴۸ حالش ۶
۹۴۹ عشق ۶
۹۵۰ موبایل ۶
۹۵۱ قضیه ۶
۹۵۲ قطار ۶
۹۵۳ عجیبی ۶
۹۵۴ متیو ۶
۹۵۵ کنسل ۶
۹۵۶ توپ ۶
۹۵۷ نکردی ۶
۹۵۸ ریم ۶
۹۵۹ بیاری ۶
۹۶۰ کمتر ۶
۹۶۱ هستن ۶
۹۶۲ انگار ۶
۹۶۳ دبیرستان ۶
۹۶۴ زنه ۶
۹۶۵ زنها ۶
۹۶۶ چک ۶
۹۶۷ آزادی ۶
۹۶۸ ترسیدی ۶
۹۶۹ زامبی ۶
۹۷۰ دایره ۶
۹۷۱ توجه ۶
۹۷۲ زار ۶
۹۷۳ خیال ۶
۹۷۴ رسید ۶
۹۷۵ رسیده ۶
۹۷۶ میتونیم ۶
۹۷۷ زد ۶
۹۷۸ مشکلی ۶
۹۷۹ بالاخره ۶
۹۸۰ همشون ۶
۹۸۱ میدونه ۶
۹۸۲ بحث ۶
۹۸۳ معذرت ۶
۹۸۴ باشید ۶
۹۸۵ بجنب ۶
۹۸۶ گایجین ۶
۹۸۷ سؤال ۶
۹۸۸ بخوابی ۶
۹۸۹ اتاقم ۶
۹۹۰ کارآگاه ۶
۹۹۱ وقته ۶
۹۹۲ سراغ ۶
۹۹۳ آشنا ۶
۹۹۴ اجرا ۶
۹۹۵ پیغام ۶
۹۹۶ تله ۶
۹۹۷ تماس ۶
۹۹۸ گزارش ۶
۹۹۹ هه ۶
۱۰۰۰ میخوان ۶